loading spinner
Wyślij nam szybką wiadomość

Dostawa i płatność

1. Jaki jest czas dostawy?

-   Całkowity czas realizacji zamówienia (wraz z dostawą) wynosi od 2-3 dni roboczych - dla produktów z magazynu oraz 8-15 dni roboczych w przypadku braku na stanie magazynowym

WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 5

 

Składać zamówienia mogą pełnoletnie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne, za pośrednictwem ich przedstawicieli. Osoby niepełnoletnie oraz ograniczone w zdolnościach do czynności prawny mogą składać zamówienia jedynie  za wiedzą i zgodą swoich prawnych opiekunów.

 

 § 6

 

1. Ceny wskazane na stronie sklepu internetowego www.kmb24.pl są cenami brutto obejmującymi stawki podatku VAT i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

 

2. Ceny netto mogą być wskazane obok ceny produktu w nawiasie z dopiskiem „netto”.

 

§ 7

 

Zamówienia można składać z opcją:

 

a) przedpłaty (płatność z góry na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy)

 

b) za pobraniem (płatność w momencie otrzymania przesyłki z zamówionymi produktami)

 

§ 8

 

1. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży produktów przedstawionych na stronie sklepu internetowego www.kmb24.pl jest:

 

         a) złożenie zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem:

 

1) koszyka dostępnego na stronie Sklepu,

2) formularza dostępnego na stronie Sklepu,

 

2) faksem pod numerem: (012)-20-20-408

 

3) pocztą elektroniczną (email): biuro@kmb-steelproduct.eu

 

4) telefonicznie

 

b) podanie danych osobowych, niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży i wystawienia rachunku: imię i nazwisko, adres zamawiającego, adres doręczenia przesyłki, numer telefonu, adres e-mail oraz nazwy i ceny zamówionych produktów, a także sposób ich dostawy, w przypadku Klienta prowadzącego działalność gospodarczą (zawodową) i składającego zamówienie w związku z tą działalnością także numer NIP oraz nazwę i siedzibę firmy.

 

c) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, potwierdzenie obejmuje co najmniej: nazwę handlową produktu, ilość zamówionych egzemplarzy oraz cenę  poszczególnych egzemplarzy i cenę obejmującą całość zamówienia, a także koszt przesyłki uzależniony od opcji zamówienia (za pobraniem lub przedpłata).

 

d) wpłaty na konto Sprzedającego kwoty wskazanej w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia w przypadku zamówienia z opcją przedpłaty. 

 

2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesyłane na adres e-mailowy Kupującego wskazany przez niego w formularzu zamówienia.

 

3. Realizacja zamówienia następuję w pierwszym dniu roboczym w przypadku złożenia zamówienia w dniu innym niż roboczy lub w następnym dniu roboczym w przypadku złożenia zamówienia w dniu roboczym.

 

4. Sprzedający może odmówić realizacji zamówienia w przypadku:

 

a) braku zapłaty przelewem na konto w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji  (dotyczy opcji zamówienia z przedpłatą),

 

b) nie wskazania w formularzu zamówienia wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

5. Do każdego zamówienia należy doliczyć koszty przesyłki zależne od opcji zamówienia:

 

a) przedpłata – 36,90 zł (cena obejmuje podatek VAT)

 

b) za pobraniem – 43,05 zł (cena obejmuje podatek VAT)

 

§ 9

 

W przypadku gdy Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z powodu, braku dostępności zamówionego produktu, zwróci Kupującemu wpłacone przez niego pieniądze na poczet ceny niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o niemożliwości realizacji zamówienia, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia ponad 30 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

§ 10

 

Kupujący może anulować zamówienie do momentu jego potwierdzenia przez Sprzedającego,

 

§ 11

Ceny produktów przedstawionych na stronie Sklepu mogą ulec zmianie jednakże nie dotyczy to cen produktów, które zostały potwierdzone przez Sprzedającego.

 

 

 

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

§ 12

 

Sklep wysyła przesyłki na adres wskazany w zamówieniu, wobec czego zaleca się sprawdzenie prawidłowości adresu w otrzymanym od Sprzedawcy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, gdyż błędnie podany adres może skutkować opóźnieniami w realizacji zamówienia.

 

§ 13

 

Wysyłając towar Sklep zapewnia sposób opakowania i przewozu odpowiadający właściwościom rzeczy, a w szczególności jej nienaruszalność.

 

 § 14

 

Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem jest rachunek (paragon fiskalny lub faktura VAT) dołączony do przesyłki. 

 

 § 15

 

1. Z uwagi na przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe i wynikające z niej uprawnienia reklamacyjne za uszkodzenie lub zniszczenie przesyłki w transporcie, zaleca się sprawdzenie w obecności kuriera nienaruszalności taśm zabezpieczających opakowanie oraz w miarę możliwości zawartości przesyłki, w szczególności, czy nie nosi śladów uszkodzeń mechanicznych.

 

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki i/lub towaru zaleca się sporządzenie protokołu na tą okoliczność w obecności kuriera lub w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

 

3. Reklamacje uszkodzeń lub braków powstałych podczas przesyłki przysługują odbiorcy.

 

 § 16

 

W przypadku realizacji zamówienia z opcją za pobraniem Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności zamówionego produktu, aż do uiszczenia przez Kupującego ceny.

 

 

  • Zarejestruj się

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło