loading spinner
Wyślij nam szybką wiadomość

Zasady zwrotu towaru

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(dotyczy Klientów będących Konsumentami)

 

§ 17

 

1. Klient będący Konsumentem, zgodnie z art. 7 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ma prawo bez podania przyczyny do odstąpienia od umowy sprzedaży składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni (kalendarzowych) od dnia otrzymania zamówionego produktu.

 

2. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

3. Dla celów dowodowych zaleca się przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży listem co najmniej poleconym.

 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może przybrać następującą treść „Niniejszym odstępuję od umowy zakupu (nazwa towaru, nr zamówienia, cena) zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” dopuszczalne są także inne oświadczenia, formularze i wzory, które można pobrać z Internetu.

 

5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów) umowa jest uważana za niezawartą, to co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

6. Zaleca się odesłanie zamówionego towaru w oryginalnym opakowaniu i dołączenie dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).

 

7. Zwrot wpłaconej przez Klienta wartości towaru nastąpi niezwłocznie na numer konta bankowego wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 

 

 

WARUNKI REKLAMACJI

 

§ 18

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest wykazanie przez Kupującego, że towar został zakupiony od Sprzedawcy, dlatego też zaleca się zachowanie: paragonu fiskalnego, faktura VAT lub karty gwarancyjnej (jeśli została dołączona do produktu).

 

2. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Sklep odpowiada za niezgodność sprzedanego towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 2 lat od dnia otrzymania zamówionego towaru.

 

3. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone w dowolnej formie: poprzez przesłanie reklamacji na skrzynkę: biuro@kmb-steelproduct.eu lub drogą listowną na adres Sprzedawcy.

 

4. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sklep pokrywa koszty przesyłki reklamowanego towaru.

 

5. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w terminie 14 dni (kalendarzowych) od dnia otrzymania reklamacji. Termin ten jest niezbędny do zbadania reklamowanego towaru. Zaleca się wskazanie dogodnych form kontaktu: telefonu kontaktowego oraz e-maila.

 

6. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient ma prawo w pierwszej kolejności domagać się wymiany towaru na nowy lub jego nieodpłatnej naprawy.

 

7. Jeśli wymiana towaru na nowy lub jego nieodpłatna naprawa są niemożliwe, wiążą się z nadmiernymi kosztami lub Sprzedawca nie zdoła wymienić lub naprawić w odpowiednim czasie albo też gdy naprawa lub wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

 

 

 

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

§ 19

 

Usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę na stronie Sklepu polega na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia na stronie Sklepu tj. www.kmb24.pl poprzez wypełnienie formularza zamówienia. Usługa ta jest nieodpłatna.

 

§ 20

 

Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 21

 

1. Reklamacje związane z świadczeniem usługi elektronicznej mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: biuro@kmb-steelproduct.eu lub też pisemnie na adres ul. Siewna 21/43, 31-231 Kraków

 

2. Rozpatrzenie reklamacji usługi elektronicznej następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

 

3. Odpowiedz na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Klienta podany w reklamacji.

 

4. Zaleca się podanie poniższych informacji celem ułatwienia i szybszego rozpoznania reklamacji:

 

a) rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości,

 

b) dane kontaktowe w tym adres poczty elektronicznej.

  • Zarejestruj się

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło